Veiligheidsnormen werkkleding

In sommige beroepen moet werkkleding voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen om de risico’s tijdens de werkzaamheden zo klein mogelijk te houden. Denk hierbij aan vlamvertragende veiligheidskleding als je een functie uitoefent waarbij je in contact komt/kan komen met hitte en vlammen. Of kleding die jou beschermen tegen vloeibare chemicaliën. Werk je langs de weg of in het donker, dan is zichtbaarheid uiterst belangrijk.

Normeringen werkkleding

In de werkkleding/veiligheidskleding zit een CE-etiket waarop pictogrammen zijn weergegeven. Deze pictogrammen geven aan waarvoor het kledingstuk bescherming biedt. Hieronder worden de betekenis van de negen verschillende normeringen weergegeven.

1 – Bescherming tegen elektrostatische oplading (explosie en brand)

2 – Bescherming tegen hitte en vlammen

3 – Bescherming bij lassen en verwante werkzaamheden

4 – Bescherming tegen vloeibare chemicaliën

5 – Knieberscherming voor werk in knielende positie

6 – Bescherming tegen koele omstandigheden

7 – Bescherming tegen regen

8 – Bescherming tegen thermische gevaren van elektrische vlamboog

9 – Bescherming door hoge zichtbaarheid bij dag, schemer en nacht

Normering reflectiekleding

Als je op een locatie werkt waar hoge zichtbaarheid vereist is, alleen overdag, ’s nachts of in beide situaties, gelden weer andere normeringen. Deze worden met onderstaande pictogrammen aangegeven. Wanneer er hoge zichtbaarheid vereist is in de nacht, wordt er nog een onderscheid gemaakt in of alleen aanwezigheid (Type A) kenbaar gemaakt moet worden of ook beweging (Type B). Verricht je werkzaamheden zowel overdag als ’s nachts, kijk dan naar werkkleding dat voorzien is van normering 4, 5 of 6.

1 – Bescherming door verhoogde zichtbaarheid bij dagsituaties

2 – Bescherming door verhoogde zichtbaarheid bij nachtsituaties – om de ledematen om beweging kenbaar te maken

3 – Bescherming door verhoogde zichtbaarheid bij nachtsituaties – om de torso om aanwezigheid kenbaar te maken

4 – Bescherming door verhoogde zichtbaarheid bij dag en/of nacht situaties

5 – Bescherming door verhoogde zichtbaarheid bij dag en/of nacht situaties (Type AB2 – beweging)

6 – Bescherming door verhoogde zichtbaarheid bij dag en/of nacht situaties (Type AB3 – aanwezigheid)